İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Zamanaşımı

Zamanaşımı

Zamanaşımı, çoğunlukla kanunun belirtiği şartlarda öngörülen sürenin geçmesi üzerine bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak ve ya bir hakkı talep etmek hakkını kaybetmek hali olarak tanımlanmaktadır.

Zamanaşımı borcu sona erdirmez, borçluya ödemekten kaçınma hakkı olanağı sağlar. Borçlu zamanaşımına rağmen borcu öderse bu geçerli bir ödemedir ve bu ödemenin iadesini isteyemez.

Bu arada borçlu, dava veya icra takibinde, zamanaşımı savunma olarak gösterilmez ve borcu öderse veya borcun olmadığı, ödendiği, miktarının az olduğu gibi borçla ilgili itirazlarda bulunursa, sonradan zamanaşımını ileri süremez.

Zamanaşımı, Borçlar Kanunu'nda tek bir maddede karara bağlanmamıştır. Haksız fiil zamanaşımı, sebepsiz zenginleşme zamanaşımı, on yıllık genel zamanaşımı, beş yıllık zamanaşımı gibi farklı zamanaşımı süreleri bulunmaktadır.



Kategoriler
0212 550 99 99

mehmettatar.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir