İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Yola Terk İşlemi

Yola Terk İşlemi

Yola terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak  yol, yeşil alan, park vs. gibi sebeplerden kamu yararına bırakılması işlemidir.  Yola terk işlemi, belli bir maddi karşılık sonucu yapılması gerekse de kamu yararına kendi rızasıyla terk edildiği için herhangi bir bedel talep edilmez ve karşılıksız olarak kamuya terk edilir.

Konuyla ilgili bazı durumları ilgili kanunla açıklamak gerekirse;

Özel mülkiyete tabi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydı olmaz (MK.999.).

Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır (MK.999).

Yola terk işlemi için istenen belgeler:

Vatandaşın rızasını gösteren dilekçe

Dilekçeye istinaden Serbest harita Mühendisleri tarafından hazırlanmış teknik dosya

Dosyaya istinaden çıkarılmış Belediye veya İl özel idaresi Encümen Kararı

İlgili idarenin kadastro müdürlüğüne yazmış olduğu kontrol ve tescil yazısı

Kadastro kontrollerinden sonra serbest harita mühendisiniz tarafından hazırlanmış tescil beyannamesi

Kadastro müdürlüğü tarafından Tapu Müdürlüğü için yazılmış tapu tescil yazısı.Kategoriler
0212 550 99 99

mehmettatar.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir