İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Tenkis Davası , Tenkis Davası nedir

Tenkis Davası , Tenkis Davası nedir

Saklı payına tecavüz edilen mirasçılar tarafından, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile saklı payı aşacak kadar miras bıraktığı kişilere karşı açılan bir davaya Tenkis davası denir. 

Tenkis davası mirasa miras bırakan kişinin son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuku Mahkemesi'nde açılıyor.

Türk Medeni Kanunu’nda 560. maddesinde açıklanan Tenkis Davası Hakkı bütün mirasçılara tanınmaktadır. Yine 560. maddeye göre miras bırakmış ya da bırakacak olan kişi sağlığında sahip olduğu bütün mal varlığı üzerinden tasarruf hakkına sahiptir. Ancak bu tasarruf hakkına rağmen mirasçıların saklı pay oranları da yasalarla korunmaktadır. Eğer bir şekilde miras bırakacak ya da bırakmış olan kişinin saklı pay oranını aşacak bir şekilde tasarrufta bulunduğu düşünülüyorsa bu durumda mirasçılarının tenkis davası açma hakkı saklıdır.

Bölünmez mal vasiyetlerinde, değerinde bir azalma ya da eksilme meydana gelmeden bölünmesine de olanak bulunmayan belirli bir malın vasiyetinin tenkis davasına konu olması durumunda, vasiyet alacaklısının, talep ettiği takdirde tenkisi gereken kısmın maddi değerini ödeyerek malın kendisine verilmesini talep edebileceği gibi aynı şekilde kendi hakkından tasarruf edebilir. Bu durumda tasarruf ettiği kısmın maddi değerinin para olarak kendisine ödenmesini isteme hakkına sahiptir.

Tenkis Davalarında Zaman Aşımı

Tenkis Davalarında zaman aşımı tenkis davası açmak isteyen kişiler bakımından bu süreç içerisinde davanın açılabilmesi için saklı paylarının zarara uğradığını öğrenen mirasçılar olayın öğrenildiği andan itibaren bir yıl içerisinde tenkis davası açma hakkına sahiptirler. Bir diğer zaman aşımı ise vasiyetnameye bağlı olarak uygulanmaktadır. Bu durumda vasiyetnamenin okunmasının üzerinden on yıl geçmesinden sonra tenkis davası açma hakkı kaybedilmiş olur. Buradan da anlaşılacağı gibi tenkis davalarında iki adet (bir sene ve on sene olmak üzere) zaman aşımı bulunmaktadır.Kategoriler
0212 550 99 99

mehmettatar.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir