İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Tellaliye Sözleşmesi , Tellaliye Sözleşmesi Nedir

Tellaliye Sözleşmesi , Tellaliye Sözleşmesi Nedir

Emlakçının, bir gayrimenkulün alım satımı, kiralanması veya arsa üzerine inşaat yapımı gibi işlerde taraflar arasında aracılık yapmak veya bu işlere ilişkin sözleşmelerin yapılması için gereken ortamı oluşturmak üzere iş sahibi ile yaptığı sözleşmeye gayrimenkul tellaliye sözleşmesi deniyor.

Gayrimenkul tellaliye sözleşmesinde tarafların kimlikleri, imzası, sözleşmenin konusu, aracılık hizmetinin süresi, süre uzatımı, sınırları, çalışma koşulları, hizmet bedelinin miktarı, ödenme koşulları ve zamanı, hizmetin ifası için gereken masraflar, masrafların kim tarafından, ne zaman ve ne miktarda ödeneceği, aracılık hizmeti verildiği halde iş sahibinin esas sözleşmeyi yapmaktan vazgeçmesi halinde hizmet bedelinin ödenip ödenmeyeceği gibi hususlar açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Tellaliye kime aittir?

Tellallık harcı mükellefi, Belediye Gelirleri Kanununda 68. maddede şu şekilde açıklanıyor.

Madde 68 – Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler.

Gerçek veya tüzel kişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.

Yukarıda yer alan yasal hükümlerden de anlaşılacağı üzere tellaliye alıcıya ait değil; satıcıya aittir.Kategoriler
0212 550 99 99

mehmettatar.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir