İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Tapu , Tapu Nedir

Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Tapuya "tapu...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapu , Tapu Nedir

Tapu Devir Belgesi , Tapu Devir Belgesi Nedir

Tapu devir belgesini açıklarken tapu devri nasıl yapılır, buradan başlamak daha aydınlatıcı olur.Taşınmaz malların devir işlemleri tapu dairesinde gerçekleşmektedir. Devir için istenildiği anda tapu d...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapu Devir Belgesi , Tapu Devir Belgesi Nedir

Tapu Devri , Tapu Devri Nedir

Gayrimenkullerin bir başkası adına tescil edilmesi için devir işlemlerinin tapu müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Tapuda yapılacak devir için öncelikle Tapu ve Kadastro Çağrı Merkezi’nden rande...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapu Devri , Tapu Devri Nedir

Tapu Harcı , Tapu Harcı Nedir

Bir Gayrimenkul alırken alıcı ve satıcı devlete bir harç öder.Bu harç bedeli alıcı ve satıcıdan eşit olarak alınır. Alıcı için %2 , satıcı için %2 olmak üzere toplamda %4’tür. Bu bedel tapuda gösteril...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapu Harcı , Tapu Harcı Nedir

Tapu Randevusu , Tapu Randevusu nedir

Tapu işlemlerini gerçekleştirmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden randevu almanız gerekiyor. Randevunuzu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çağrı merkezinden ya da web sitesi üzerinden onl...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapu Randevusu , Tapu Randevusu nedir

Tapu Sahibi Sorgulama , Tapu Sahibi Sorgulama nedir

Bir arsa veya mesken almak üzereyseniz ve taşınmaz mal sahibinin kim olduğundan emin değilseniz, tapunun kimin olduğunu öğrenebilirsiniz. Tapunun kime ait olduğunu nasıl öğrenebileceğinizi şimdi detay...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapu Sahibi Sorgulama , Tapu Sahibi Sorgulama nedir

Tapu Senedi , Tapu Senedi Nedir

Tapu senedi, tapuda yapılan işlemler sonucu tapu dairesinin taşınmaza sahip olan kişiye mühürlü, imzalı verdiği resmi belgedir.Tapu senedi sadece taşınmazın sahibine verilir. Mülkiyet dışında başka ha...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapu Senedi , Tapu Senedi Nedir

Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü , Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü Nedir

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kurumdur. Amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik k...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü , Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü Nedir

Tapu İptal Davası , Tapu İptal Davası Nedir

Tapu iptal davası tapunun kanuna uygun olmadığı ya da usulsüz yapıldığının iddia edildiği durumlarda açılır.Tapu iptal davası nasıl açılır? Tapu iptal davası Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulara...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapu İptal Davası , Tapu İptal Davası Nedir

Tapuda Takas , Tapuda Takas Nedir

Tapuda takas, bir malın başka bir malla değiştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Takasta değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şartı aranmıyor. Değerler arasında eşitlik olmadığı ...

05.02.2020

Devamını Oku
Tapuda Takas , Tapuda Takas Nedir

Tarla , Tarla Nedir

En genel anlamıyla tarla; tarıma elverişli, sınırları belli olan ve belirli bir alanı bulunan toprak parçasıdır. Üzerlerinde genellikle tarım yoluyla bitkisel ürünler üretilerek üretim yapılır.Maddi k...

05.02.2020

Devamını Oku
Tarla , Tarla Nedir

Tarım Arazisi , Tarım Arazisi nedir

Tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazilere, tarım arazisi denilmektedir.Tarım arazileri Gıda, Tar...

05.02.2020

Devamını Oku
Tarım Arazisi , Tarım Arazisi nedir

Tavan Arası , Tavan Arası Nedir

Tavan arası; sözlük anlamı olarak bir evin, bir binanın, bir yapının tavanı ile çatısı arasında kalan bölüm olarak adlandırılır. Çatı arası, tavan aralığıdır. Ülkemizde genel olarak tavan araları...

05.02.2020

Devamını Oku
Tavan Arası , Tavan Arası Nedir

Taşınmaz , Taşınmaz nedir

Türk Medeni Kanunu’na göre toprak, tapu kütüğünde ayrıca kaydedilmiş haklar (inşaat, kaynak ve diğer irtifak hakları) ve madenler ( burada söz konusu olan maden cevheri değil bunlar üzerindeki haklard...

05.02.2020

Devamını Oku
Taşınmaz , Taşınmaz nedir

Taşınmaz Yükü , Taşınmaz Yükü nedir

Sınırlı ayni haklardan biri olan taşınmaz yükü, bir taşınmaz malikinin mülkü dolayısıyla o taşınmaz karşılık olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye mecbur olmasıdır.Taşınmaz ...

05.02.2020

Devamını Oku
Taşınmaz Yükü , Taşınmaz Yükü nedir

Tedbir , Tedbir Nedir

Kelime anlamı kısaca “önlem”dir. Bir işin yürütülmesi ile ilgili zorlukların çaresini önceden düşünmek olarak da açıklanabilir.Hukuki olarak “tedbir kararı”, adli yargının konusuna giren çekişmelerde,...

05.02.2020

Devamını Oku
Tedbir , Tedbir Nedir

Tefrik , Tefrik Nedir

Tefrik kelime anlamı olarak ayırmak, ayrı tutmak anlamına geliyor. Bu kelime vekaletnamelerde geçen ve hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Tefrik, hakimin uygun görmesi halinde davaları ayırması v...

05.02.2020

Devamını Oku
Tefrik , Tefrik Nedir

Teknik Altyapı , Teknik Altyapı Nedir

Teknik altyapı, elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanışlarının...

05.02.2020

Devamını Oku
Teknik Altyapı , Teknik Altyapı Nedir

Tellaliye Sözleşmesi , Tellaliye Sözleşmesi Nedir

Emlakçının, bir gayrimenkulün alım satımı, kiralanması veya arsa üzerine inşaat yapımı gibi işlerde taraflar arasında aracılık yapmak veya bu işlere ilişkin sözleşmelerin yapılması için gereken ortamı...

04.02.2020

Devamını Oku
Tellaliye Sözleşmesi , Tellaliye Sözleşmesi Nedir

Tematik Harita , Tematik Harita Nedir

Tabiat ve insanla ilgili konuların mahal olarak sınırlarını ve yapısal özelliklerini gösteren harita çeşididir.Tematik haritanın kullanım alanları nelerdir?Tematik haritayı örneklendirmek gerekirse, h...

04.02.2020

Devamını Oku
Tematik Harita , Tematik Harita Nedir

Temellük , Temellük Hakkı Nedir ,

Temellük, Osmanlıca bir hukuk kavramıdır. En temel anlamı mülk edinme, mülk alınması ve sahip olmadır. Mülk edinen kişi temellük eden kişi demektir. En anlaşılır haliyle bir eşyayı, nesneyi, ev, arsa,...

04.02.2020

Devamını Oku
Temellük , Temellük Hakkı Nedir ,

Temlik , Temlik nedir

Ev, dükkân, arsa, arazi gibi taşınmaz malların hakkının bir başka kimseye geçirilmesine denir. Kısaca mülkiyetin devri anlamında kullanılır.Örneklemek gerekirse arsasını müteahhitte veren ve karşılığı...

04.02.2020

Devamını Oku
Temlik , Temlik nedir

Tenkis Davası , Tenkis Davası nedir

Saklı payına tecavüz edilen mirasçılar tarafından, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile saklı payı aşacak kadar miras bıraktığı kişilere karşı açılan bir davaya Tenkis davası denir. Tenkis d...

04.02.2020

Devamını Oku
Tenkis Davası , Tenkis Davası nedir

Teras , Teras nedir

Oturup hava almaya yarayan, düz üstü gezinmeye elverişli ve çevresi açık yüksekçe yere teras denir.Teraslar bir evin balkonundan daha büyük, geniş ve üstü açık bölümlerdir. Çeşitli şekillerde kullanıl...

04.02.2020

Devamını Oku
Teras , Teras nedir

Terkin , Terkin nedir

Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın tapu kaydından silinmesi işlemine terkin denir. Birçok resmi sicil için kullanılabilen hukuk terimidir. Yolsuz hale gelen tapu sicilini düzeltmek için yapılan, Te...

04.02.2020

Devamını Oku
Terkin , Terkin nedir

Ters Dubleks

Ters dubleks daire, normal dubleks dairelerin aksine mutfak ve salonun yukarı katta, yatak odası ve banyonun ise alt katta bulunan dairelere denir. Kimine göre karanlık ve bunaltıcı olan ters dubleks ...

04.02.2020

Devamını Oku
Ters Dubleks

Tevhid

Tevhit birleştirme anlamında kullanılır.Emlakçılık dilinde, tapu kayıtlarında ayrı ayrı ama yan yana olan taşınmaz malın tek bir tapu kaydına bağlanması ve bir parsel halini almasına denir. Birleştirm...

04.02.2020

Devamını Oku
Tevhid

Tevkil Yetkisi

Bir başkasının adına bir kimseyi vekil tayin edebilme iznine tevkil yetkisi denir.Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin...

04.02.2020

Devamını Oku
Tevkil Yetkisi

Ticari Gayrimenkul

Ticari gayrimenkul yatırımı, daha fazla kazandırdığı sıkça tercih edilen bir yatırım türü. Ancak ticari gayrimenkul yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Eğer bu yönde bir ...

04.02.2020

Devamını Oku
Ticari Gayrimenkul

Ticari İmarlı Arsa

Ofis, dükkan, çarşı, çok katlı mağazalar, iş merkezleri, AVM, ticaret alanları, kamu ve özel katlı otoparklar, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, gibi s...

04.02.2020

Devamını Oku
Ticari İmarlı Arsa

Toki

TOKİ, düşük ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Büyük şehirlerde yaşanan gecekondu sorununa kalıcı bir çözüm üretmekle de görevli olan kurum, çalışmaları...

04.02.2020

Devamını Oku
Toki

Toki , Toki Projeleri

TOKİ, Tarımköy projelerini nüfusu 40 binden az olan ilçelerde belediye ve kaymakamlıklarla, nüfusu 40 binden çok olan il veya ilçelerde belediye ve valiliklerle ya da kaymakamlıklarla ortak çalışma iç...

04.02.2020

Devamını Oku
Toki , Toki Projeleri

Toplu Konut , toplu konut nedir

Toplu konut, önceden planlanan belli bir bölgeye devletin verdiği kredi desteği ile meydana getirilen binalardır.Toki, Emlak Konut ve Kiptaş tarafından yapılan toplu konut projelerinde ilk sırayı Toki...

04.02.2020

Devamını Oku
Toplu Konut , toplu konut nedir

Trampa , trampa nedir , trampa nasıl uygulanır

Ticari değeri olan bir malın, para aracılığı olmaksızın, doğrudan doğruya bir başka malla değiştirilmesine, değiş tokuş, takas yapılmasına trampa denir.Trampa işleminde söz konusu malların mevcut değe...

04.02.2020

Devamını Oku
Trampa , trampa nedir , trampa nasıl uygulanır

Uygulama Projesi , uygulama projesi nasıl uygulanır ,

Yapılan tüm mimarlık, mühendislik proje çalışmalarının amacı; inşası istenilen yapının, düşünüldüğü gibi olmasını sağlamaktır. Bu nedenle de yapılacak uygulamaların tüm ayrıntı ve detayların gösterile...

04.02.2020

Devamını Oku
Uygulama Projesi , uygulama projesi nasıl uygulanır ,

Uygulama İmar Planı , İmar Planı

Yerleşim alanlarının gelecekte sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan alacakları yerleşim biçimlerinin belirlenmesine yönelik tasarlanmış, uygulamaya yönelik, 1/1000 ölçekli planlardır.Uygulama imar plan...

04.02.2020

Devamını Oku
Uygulama İmar Planı , İmar Planı

Üfe , üfe nedir , üfe nasıl hesaplanır ,

Üretici Fiyatı Endeksi (ÜFE), Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikli...

03.02.2020

Devamını Oku
Üfe , üfe nedir , üfe nasıl hesaplanır ,

Üst Hakkı , Üst Hakkı nedir , Üst hakkı nasıl kurulur

Sınırlı ayni haklardan biri olan üst hakkı, sahibine belirli veya belirlenmemiş süre içinde, bir gayrimenkulün üzerinde ve altında (yeraltı kaynakları da dâhil) dilediği gibi kullanma hakkını verir.&n...

03.02.2020

Devamını Oku
Üst Hakkı , Üst Hakkı nedir , Üst hakkı nasıl kurulur

Vakıf , vakıfların amacı nedir ,

Yararlı bir çalışmanın ve ya hizmetin ileride de bir fayda sağlaması amacıyla, kendi tasarrufları ile resmi olarak bağışladıkları taşınmaz mülk ve paranın idare edildiği yere vakıf denir.Örnek vermek ...

03.02.2020

Devamını Oku
Vakıf , vakıfların amacı nedir ,

Vakıf Taviz Bedeli , Vakıf Taviz Bedeli nedir ,

Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir.Vakıfların yönetimi ile birlikte faaliyet denetimi, sahip olunan gayrimenkull...

03.02.2020

Devamını Oku
Vakıf Taviz Bedeli , Vakıf Taviz Bedeli nedir ,

Vaziyet Planı , Vaziyet Planı nedir ,

İnşaat alanında yer alacak olan tüm öğelerin Bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları ve bunun gibi detayların gösterildiği ölçekli planlardır.Projenin mimarı tarafında...

03.02.2020

Devamını Oku
Vaziyet Planı , Vaziyet Planı nedir ,

Vefa Hakkı , Vefa Hakkı nedir ,

Bir malı satanın, sattığı malı geri alma hakkının tapuda kayıt altına alınması işlemine Vefa Hakkı denir. Vefa Hakkı, noter eşliğinde yapılır ve genellikle 10 yıllık bir süreyi kapsar.Tapudan istenece...

03.02.2020

Devamını Oku
Vefa Hakkı , Vefa Hakkı nedir ,

vekalet , vekalet nedir , vekalet nasıl verilir

Vekaletname sizin adınıza yapılacak bir işlemi başkasının yapabilmesi için noterden verilen yetki belgesidir. Konusu yapılacak işleme göre değişir. Satış, alış, iş takibi, duruşma vs. gibi.Vekalet içi...

03.02.2020

Devamını Oku
vekalet , vekalet nedir , vekalet nasıl verilir

Veraset Beyannamesi , Veraset Beyannamesi nedir ,

Veraset vergisi vefat halinde kişinin kalan mallarını mirasçılarının kabul etmesi halinde mirasçıların devlete ödemek zorunda olduğu her yıl farklı oranların belirlendiği bir vergidir.Beyanname nereye...

03.02.2020

Devamını Oku
Veraset Beyannamesi , Veraset Beyannamesi nedir ,

Veraset İlamı , Veraset İlamı nedir ?

Vefat halinde, kişinin mirası üzerinde kimlerin, hangi oranlarda hak sahibi olduğu “veraset ilamı”nın bir diğer ismi, mirasçılık belgesi. Vefat halinde, vefatı gerçekleşen kişinin öncelikle mirasçılar...

03.02.2020

Devamını Oku
Veraset İlamı , Veraset İlamı nedir ?

Villa , villa nedir

Genellikle şehirden uzakta yazlık bölgeler veya doğaya yakın yerlerde inşa edilen iki ya da üç katlı bahçeli, tercihe göre havuzlu müstakil evler villa olarak tanımlanır.VİLLA TİPİ EVDE YAŞAMANIN AVAN...

03.02.2020

Devamını Oku
Villa , villa nedir

Yalı Nedir

Deniz kıyılarına sıfır şekilde planlanarak inşa edilen yapılara yalı denir. Genellikle iki ya da üç katlı yapılardır.İstanbul Boğazı’nın iki tarafında da yer alan pek çok yalı bulunmaktadır. Osmanlı d...

28.12.2019

Devamını Oku
Yalı Nedir

Yapı Kullanımı İzin Belgesi

Yapı tamamlandıktan sonra belediye ya da valilik tarafından, tüm bağımsız bölümler için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun olup olmadığına dair düzenlenen rapora yapı kullanma izin belgesi d...

28.12.2019

Devamını Oku
Yapı Kullanımı İzin Belgesi

Yapı Ruhsatı

Kentsel dönüşümle birlikte özellikle büyük şehirlerdeki inşaat sayısında büyük bir artış gerçekleşti. Bir yerde inşaat yapılıyorsa bunun hukuksal şartlarının da yerine getirilmesi gerekiyor. İşte bu h...

28.12.2019

Devamını Oku
Yapı Ruhsatı

Yapı Yaklaşma Sınırı

Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.Çekme mesafesi olarak da bilinen yapı yaklaşma sınırı,  iki bina arasında olması gereken mesafen...

28.12.2019

Devamını Oku
Yapı Yaklaşma Sınırı

Yasal Kira Zam Oranı

Ev sahiplerinin ve kiracıların, kira sözleşmesi yaparken haklarını bilmesi, çıkabilecek sorunların önüne geçiyor. Kira sözleşmesinde belirtilen tüm maddelere her iki tarafın da uyması mutlu ev sahibi-...

28.12.2019

Devamını Oku
Yasal Kira Zam Oranı

Yasal Mal Rejimi

Öncelikli olarak mal rejiminin ne anlama geldiğini açalım.Evlilik süresince malların nasıl idare edileceğini, harcamaların nasıl yapılacağını boşanma veya ayrılık durumunda bu malların eşler arasında ...

28.12.2019

Devamını Oku
Yasal Mal Rejimi

Yatay Mimari

Özellikle metropollerde yaşanan arazi sıkıntısı gayrimenkul geliştiricilerini dikey mimariye yöneltiyor. Ancak gün geçtikçe artan dikey mimari yaklaşımı şehirlerin siluetini bozmaya başladı. Şehirlerd...

28.12.2019

Devamını Oku
Yatay Mimari

Yazlık Ev

Genellikle kent dışında ve yöre kentlerde bulunan, yaz aylarında ve kimi zaman da hafta sonlarında kullanılan konutlara verilen genel tanımlamadır yazlık ev…Yazlık ev kiralarken nelere dikkat edilmeli...

28.12.2019

Devamını Oku
Yazlık Ev

Yenileme , Tapu Yenileme

Emlak sektöründe yenileme terimi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan önemli bir kaç tanesine değinmek gerekirse;Tapu Yenileme nedir?Teknik sebeplerden dolayı yetersiz kalan, uygulama özelliğini...

28.12.2019

Devamını Oku
Yenileme , Tapu Yenileme

Yerden Isıtma

Yerden ısıtmalı sistem; beton zeminin içindeki borularla ısıtma işleminin gerçekleştirilmesidir. Yerden ısıtma sistemi mekândaki ısı kayıplarını, zemin betonu içindeki borularla ısı kaynağından a...

28.12.2019

Devamını Oku
Yerden Isıtma

Yerleşim Yeri

Hukuki olarak açıklamak gerekirse yerleşim yeri, bir kişinin hayat faaliyetlerinin ve sosyal ilişkilerinin merkezi olan yer olarak kabul edilir.Yerleşim yeri konusunda iki önemli unsur vardır. Yerleşi...

28.12.2019

Devamını Oku
Yerleşim Yeri

Yetki Belgesi

2012 de yayınlanan bir yönetmeliğe göre, yapı ruhsatına ait tüm yapıların bir müteahhit sorumluluğunda olması, yapının müteahhitliğini üstlenecek her müteahhittin de yapı müteahhitliği yetki belgesi n...

28.12.2019

Devamını Oku
Yetki Belgesi

Yeşil Alan

Şehir imar planlarında toplumun yararlanması için ayrılan ve üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan ve ileride veya şimdiden park, çocuk parkı gibi hizmet alanı olarak ayrılmış alanlardır.Belediyele...

28.12.2019

Devamını Oku
Yeşil Alan

Yeşil Bina

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. Buna karşın plastik kullanımın azaltılması, arabalarda fosil yakıtların kullanımı ya da karbon ayak izinin azaltılmış olması g...

28.12.2019

Devamını Oku
Yeşil Bina

Yola Terk İşlemi

Yola terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak&nb...

28.12.2019

Devamını Oku
Yola Terk İşlemi

Yoldan İhdas

İhdas kelime anlamı olarak; Meydana getirmek, kurmak demektir.Arsaların ya da arazilerin düzenlenmesi esnasında tescil dışı kadastro yollarının imar adalarına isabet etmesi ve yol sıfatını kaybetmesiy...

28.12.2019

Devamını Oku
Yoldan İhdas

Yönetim Planı

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş apartman ve sitelerin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını ve yönetime ait diğer hususları düzenleyen ve tüm kat maliklerini b...

28.12.2019

Devamını Oku
Yönetim Planı

Yüksek Gerilim

Baz istasyonları, çeşitli vericiler, yüksek gerilim hatlarının sebep olduğu elektromanyetik radyasyon yayan dalgalar insanları tedirgin ediyor. Bu tedirginlik emlak piyasasına da yansıyor. Artık ...

28.12.2019

Devamını Oku
Yüksek Gerilim

Yıkma Ruhsatı

Yıkma Ruhsatı :Bir arsa üzerinde mevcut bulunan yapının yıkılabilmesi için ilk olarak belediyeden izin alınması gerekmektedir. Bu izine yıkım ruhsatı denir.Bağlı bulunan belediyeden bu ruhsat alınıyor...

28.12.2019

Devamını Oku
Yıkma Ruhsatı

Yıpranma Payı

Binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesine yıpranma payı denir. Yıpranma faktörlerini açıklamak gerekirse;Fiziksel Yıpranma: Y...

28.12.2019

Devamını Oku
Yıpranma Payı

Zamanaşımı

Zamanaşımı, çoğunlukla kanunun belirtiği şartlarda öngörülen sürenin geçmesi üzerine bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak ve ya bir hakkı talep etmek hakkını kaybetmek hali olarak tanımlanmak...

27.12.2019

Devamını Oku
Zamanaşımı

Zemin Etüdü Raporu

Zemin etüt raporu, Her parsel için zemin mekaniği ve zemin emniyet gerilmelerini inceleyen, imar durum belgesi ile verilen bölge geneli ile ilgili jeolojik ve jeofizik raporları doğrultusunda, zemin c...

27.12.2019

Devamını Oku
Zemin Etüdü Raporu

Zilyetlik

Bir kişinin taşınır ve ya taşınmaz bir mal üzerindeki  hak sahibi olma durumuna zilyet denir.Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin karşılığını “Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elind...

27.12.2019

Devamını Oku
Zilyetlik

Zirai İpotek

Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek işlemidir.Zirai kredi için baş...

27.12.2019

Devamını Oku
Zirai İpotek

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem SigortasıZorunlu Deprem Sigortası, meskenleri kapsayan bir sigorta ürünüdür. Amacı, depremin meskenlerde sebep verebileceği maddi hasarlara karşı teminat sağlamak olarak özetlenebilir. ...

27.12.2019

Devamını Oku
Zorunlu Deprem Sigortası

Ada Anahtarı

Ada AnahtarıKent planlarında geniş imar ya da kadastro adalarının daha kolay gösterilmesi açısından bazı krokiler kullanılır ve ada numaraları ile yer bilgilerinin gösterildiği bu krokilere de ada ana...

27.12.2019

Devamını Oku
Ada Anahtarı

Aciz Vesikası

Aciz VesikasıBorçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmi belgeye aciz vesikası denir.Diğer bir ifade ile de Aciz vesikası...

27.12.2019

Devamını Oku
Aciz Vesikası
0212 550 99 99

mehmettatar.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir